Kwaliteitsbewaking en ROM

Kwaliteitsbewaking

De kwaliteit van onze beroepsuitoefening wordt gewaarborgd via de “Beroepscode” van de verschillende beroepsverenigingen. Iedere GZ-psycholoog is ingeschreven in het zogeheten BIG-register en voldoet hiermee aan de vereiste opleiding, bij- en nascholing, ervaring, bekwaam- en bevoegdheden volgens de Wet “Beroepen in de gezondheidszorg” (afgekort BIG; zie www.bigregister.nl).

Onze Praktijk is aangesloten bij het kwaliteitsstatuut voor de GGZ: Kwaliteitsstatuut GGZ – Vrijgevestigde; Praktijk POP-Jacobs

Onze medewerkers zijn aangesloten bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).

 

ROM

Als u zich bij ons aanmeldt, dan sturen we u digitaal, voordat de behandeling begint, een vragenlijst. Na de behandeling vragen we u nogmaals de lijst in te vuillen. De vragenlijst is onderdeel van het zogenaamde ROM – onderzoek (Routine Outcome Monitoring). We doen dit onderzoek om meerdere redenen. We gebruiken de gegevens om de behandeling zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij wat er bij u, uw zoon of dochter aan de hand is. Dit gebeurt alleen door uw eigen behandelaar. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Let wel: de gegevens zijn dan niet terug te voeren op de persoon, dus geanonimiseerd. Hetzelfde geldt voor het laatste doel: de gegevens worden gebruikt voor benchmarking. Dat betekent dat doordat alle gegevens van cliënten van psychologen in Nederland verzameld worden, er ook vergeleken kan worden tussen verschillende behandelaren. Op deze manier kunnen behandelaren van elkaar leren. Nogmaals: ook hier geanonimiseerd.