Meldcode

Praktijk POP-Jacobs volgt het protocol; kindermishandeling en hanteert de meldcode van de LVVP: Een stappenplan voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten bij (de overweging tot) melding van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.