Voor verwijzers

We zijn een kleinschalige kinderpsychologiepraktijk voor Basis Generalistische Zorg.   U kunt naar ons doorverwijzen voor diagnostiek bij kinderen en jongeren, naar bijvoorbeeld AD(H)D of autisme. Verder behandelen wij diverse (milde) angststoornissen, zoals (sociale) fobiëen, enkelvoudig trauma, of gegeneraliseerde angst. Hiernaast hebben wij ervaring met kinderen en jongeren die een depressieve ontwikkeling doormaken. Verder geven wij psycho-educatie aan zowel kinderen als ouders en begeleiden we ouders en gezinnen.

Contra-indicaties voor verwijzing: multiproblem gezinnen, meervoudig trauma,      actuele vechtscheiding, psychiatrie, (vermoeden van) verstandelijke beperking (IQ lager dan 70)

Zowel het wijkteam (CJG), als de huisarts of de (kinder)arts/psychiater kunnen naar ons doorverwijzen.

U kunt altijd eerst overleggen over een aanmelding (010-4414004).