Behandeling

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie (CGT) is een werkwijze die effectief kan zijn bij verschillende problemen. Het doel van de therapie is het opsporen en corrigeren van gedachten die een rol spelen bij (negatieve) gevoelens van het kind. Daarnaast worden er oefeningen gedaan om bijvoorbeeld angst te overwinnen. De inhoud van de therapie wordt aangepast op het kind. De therapie kan ingezet worden vanaf een leeftijd van ongeveer 8 jaar.

De therapie is effectief gebleken bij:
– Angsten, fobieën, dwang en paniekstoornissen
– Depressieve stoornissen
– Gedragsstoornissen
– Opzettelijke zelfbeschadiging
– Slaapproblemen

Bekijk hieronder een filmpje met een uitleg over CGT (via www.gedachtenuitpluizen.nl)

Symbooldrama

Symbooldrama is ontstaan vanuit de psychoanalytische theorieën  Het is een behandelvorm waarin het beleven van innerlijke beelden op de voorgrond staat. Het gaat daarbij om een werkwijze volgens een nauw omschreven methodiek, waarbij niet alleen taal maar juist ook de beelden van belang zijn. Symbooldrama is zeer effectief gebleken bij: hechtingsproblemen, onverwerkte rouw en trauma’s.

Speltherapie

Speltherapie is een behandelvorm, waarbij spel gebruikt wordt om het kind te kunnen begrijpen en helpen. Speltherapie kan ingezet worden bij problemen in het uiten en verwerken van gevoelens (o.a. boosheid, angst, verdriet), weinig zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, verwerking van nare gebeurtenissen (trauma), hechtingsproblemen, moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenootjes en volwassenen, gedragsproblemen en teruggetrokken gedrag.

EMDR (traumabehandeling)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een zeer effectieve behandelmethode om traumatische ervaringen te kunnen verwerken. Bij deze therapie wordt de client afgeleid door het maken van oogbewegingen, terwijl hij/zij aan de traumatische gebeurtenis moet denken. Hierdoor wordt de herinnering minder beladen opgeslagen, waardoor er zonder al te veel emotionele lading aan kan worden terug gedacht. Wij behandelen alleen enkelvoudig trauma. Bekijk hieronder een filmpje over zo’n EMDR behandeling.

Systemische ouderbegeleiding

Systemische ouderbegeleiding bestaat uit gesprekken van ouders met een behandelaar. Ouders krijgen inzicht in hun ouderrol binnen het systeem van hun gezin. De ouderbegeleiding kan tevens dienen als pedagogische ondersteuning voor de opvoeding van uw kind, emotionele steun en psycho-educatie.