Klachtenprocedure

Om verandering en verlichting in gedragspatronen van kinderen en ouders te krijgen zijn veiligheid, voorspelbaarheid en vertrouwelijkheid een voorwaarde. Wij doen ons best een goede samenwerking met u te verwezenlijken. Wanneer u ontevreden bent over de behandeling dan willen wij u vragen dit zo snel mogelijk met ons te bespreken. Als het niet lukt de problemen te verhelpen bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen. De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van de Landelijke vereniging van vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP). Voor het klachtenreglement en adressen verwijzen wij u naar de LVVP