Wat doen wij?

Als wij het aanmeldingsformulier en de verwijzing hebben ontvangen zullen we je zo snel mogelijk uitnodigen voor een intakegesprek. Dit doen wij het liefste met de ouders en het kind, zodat we iedereen leren kennen. In dit gesprek maken we samen een plan van aanpak, of er onderzoek gedaan moet worden of dat er gestart kan worden met een behandeling.

Onderzoek (diagnostiek)

Het doel is om het functioneren van het kind en/of gezin beter in beeld te krijgen om te kunnen beoordelen welke behandeling het meest passend is.

Een onderzoek kan bestaan bestaan uit verschillende vragenlijsten voor ouders/leerkracht en/of het kind. Hiernaast doen wij observaties, zien we kinderen in de spelkamer of in de klas. Verder doen we, indien nodig, een intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek of persoonlijkheidsonderzoek.

De onderzoeksresultaten worden schriftelijk vastgelegd in een onderzoeksverslag waarna de resultaten en adviezen uitgebreid worden besproken.

Begeleiding en behandeling

Binnen de praktijk bestaan er verschillende mogelijkheden voor psychologische behandeling. Wij werken oplossingsgericht, positief en betrekken graag zoveel mogelijk ouders en eventueel de rest van het gezin bij de behandeling. Daarnaast vinden wij het belangrijk om goed samen te werken met andere betrokken hulpverleners, zoals een gezinscoach.