Tarieven en vergoedingen

Vergoeding voor kinderen tot 18 jaar

Per 1 januari 2015 worden de behandelingen van kinderen en jongeren onder de 18 jaar vergoed door de gemeente.

Praktijk POP-Jacobs heeft overeenkomsten afgesloten met de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Gemeenten in de regio Midden-Holland.

Tot op heden geldt: wanneer u een verwijsbrief heeft ontvangen van uw huisarts of een specialist, heeft u recht op vergoeding van de zorg vanuit de gemeente, volgens het woonplaatsbeginsel.

Vergoedingen voor jongeren van 18 jaar en ouder

Praktijk POP-Jacobs heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat zorg voor jongeren ouder dan 18 jaar onder de vergoede zorg valt. U dient hierbij wel rekening te houden met het eigen risico van uw polis.

De praktijk brengt de vergoede zorg in rekening bij uw ziektekostenverzekeraar. De ziektekostenverzekeraar vergoedt een percentage van een van de zorgvraag producten. (85-95%).

De bedragen van de zorgvraagzwaarteproducten zijn resp.:

Code Prestatie Maximumtarief
180001 Kort €  507,62
180002 Middel €  864,92
180003 Intensief €  1.356,25
180005 Onvolledig behandeltraject €  207,19

Tarief beschikking Generalistische Basis GGZ 1-1-2019, Nederlandse Zorgautoriteit

 

Losstaand intelligentie-onderzoek en training wordt door de gemeente niet vergoed. Het is mogelijk deze zorg zelf te bekostigen en daardoor zeggenschap te houden over de te leveren zorg (zie onderstaande tarieven).

Los uurtarief: €98,00

Intelligentie onderzoek: €  790,00

Mindfulness training: € 980,00