Onderzoek

Intelligentie-onderzoek

Bij praktijk POP-Jacobs maken wij gebruik van de Wechsler Intelligence Scale (WISC-V-NL). De Wechsler Intelligence Scale for Children – vijfde editie is compleet herzien, vernieuwd en aangepast om een vollediger beeld te geven van de capaciteiten van het kind.

Neuropsychologisch onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek vormt een onderdeel bij bijvoorbeeld de diagnostiek van stoornissen in het autisme spectrum (ASS), aandacht- en concentratiestoornissen (AD(H)D) en leerproblemen.

Neuropsychologisch onderzoek is bedoeld om de cognitieve (verstandelijke) ontwikkeling te beoordelen. De cognitieve functies zijn alle functies die met het denken te maken hebben zoals geheugen, aandacht en concentratie, taal, waarneming, tempo van denken, probleemoplossend vermogen en flexibiliteit van denken.

Persoonlijkheidsonderzoek

Het persoonlijkheidsonderzoek geeft inzicht in de sociaal-emotionele belevingswereld van het kind. Bij dit type onderzoek wordt er veelal gebruik gemaakt van vragenlijsten en projectiemateriaal, zoals tekeningen.

Spelobservatie

Spelobservatie is een unieke vorm van persoonlijkheidsonderzoek en kan worden ingezet bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Hier wordt op een speelse wijze de contactname, de mogelijkheden tot contactgroei en de verdieping van het contact onderzocht.

Schoolobservatie

De observatie is bedoeld om het functioneren van het kind in zijn leeromgeving en binnen een groep leeftijdsgenoten in kaart te brengen.

Systemisch onderzoek

Naast individueel onderzoek bekijken wij ook de onderlinge relaties in het gezin. Dit kan door een gestructureerde observatie bij ons in de praktijk. Het kan ook dat wij vragen om het maken van een filmpje thuis. Hoewel dit voor veel ouders spannend is, kan het enorm helpen om te zien wat er thuis al goed gaat, en waar nog wat ondersteuning nodig is.