Praktijk POP-Jacobs is  een vrijgevestigde kinder- en jeugdpsychologische praktijk en biedt hoogwaardige psychologische zorg dicht bij huis.

Wij bieden Basis Generalistische zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, hun ouders en voor jong volwassenen (18+).

Praktijk POP-Jacobs is kleinschalig, biedt persoonlijke zorg op maat en kent géén onpersoonlijke procedures, géén lange wachtlijsten en géén wisselende behandelaren.

Praktijk POP-Jacobs is goed bekend bij lokale huisartsen en scholen en onderhoudt een netwerk met onder andere kinderartsen, het Centrum voor Jeugd en Gezin, logopedisten, fysiotherapeuten,  kinderpsychiaters, remedial teachers en diëtisten.