Coronavirus beleid 

Wij nemen de volgende maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan:

  • In het gebouw, de wachtruimte en bij ons in de gangen dragen wij een mondkapje. Wij vragen u, en uw kinderen vanaf 13 jaar dit ook te doen.
  • Voor afspraken hier op de praktijk hanteren wij dezelfde regels als school, kinderopvang en BSO. Een handig hulpmiddel hiervoor is de beslisboom van het RIVM:
  • Voor intakes kan helaas maar 1 ouder mee. Een andere ouder/familie of andere betrokkene kan altijd inbellen of via videobellen aanwezig zijn.
  • Wij zullen als het kan de afspraken in de praktijk vervangen door telefonische consulten en afspraken via beeldbellen. 
  • Wij schudden geen handen, houden 1,5 meter afstand en zullen zelf ook niet op de praktijk zijn bij verkoudheidsklachten. 

Praktijk POP-Jacobs is  een vrijgevestigde kinder- en jeugdpsychologische praktijk en biedt hoogwaardige psychologische zorg dicht bij huis.

Wij bieden Basis Generalistische zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, hun ouders en voor jong volwassenen (18+).

Praktijk POP-Jacobs is kleinschalig, biedt persoonlijke zorg op maat en kent géén onpersoonlijke procedures, géén lange wachtlijsten en géén wisselende behandelaren.

Praktijk POP-Jacobs is goed bekend bij lokale huisartsen en scholen en onderhoudt een netwerk met onder andere kinderartsen, het Centrum voor Jeugd en Gezin, logopedisten, fysiotherapeuten,  kinderpsychiaters, remedial teachers en diëtisten.